Welkom bij het meldpunt
Verkeersknelpunten.nl

Wie kent de gevaarlijke kruisingen, onoverzichtelijke oversteekplaatsen, slechte bewegwijzering of welk ander verkeersknelpunt nu beter dan jij? Juist ja, niemand. Sluit je aan bij maximale burgerparticipatie en meld de problematiek zodat we deze gegroepeerd en via de snelste weg op het vizier van de lokale politiek krijgen. Samen sterk voor een veiligere woonomgeving.

Snel, makkelijk en effectief.

204

Meldingen

Totale meldingen binnen gemeente Venlo

9

Stadsdelen

Aangemelde stadsdelen

Update

Het is even geleden, maar we hebben zeker niet stil gezeten. De eerste gesprekken met verantwoordelijken zijn gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat de VVD art 44 vragen heeft gesteld aan het college. Het college verwacht in juni met antwoorden te komen.
Ondertussen zijn wij met een kleine werkgroep (deskundige) alle gemelde punten onderbrengen in 2 categorieën. (1) actiepunten met fysieke aanpak. (2)  Handhaving en gedragsverandering.  Zodra deze klaar zijn en het college geïnstalleerd is zullen wij hierover in gesprek gaan met de verantwoordelijke wethouder.

Overigens krijgen we nog steeds meldingen van burgers waar we uiteraard erg blij mee zijn. Komende weken zullen wij ook een aantal locaties fysiek bezoeken en met omwonende in gesprek gaan.

Mocht u hierin interesse hebben reageer dan naar ruud@ruudrutten.nl

Over Ruud Rutten
In mijn dagelijkse werk hou ik me al meer dan 40 jaar bezig met het opleiden van verkeersdeelnemers in alle categorieën. Verkeer en Verkeersveiligheid is dan ook mijn grote passie. Landelijk gezien zet ik me al meer dan 20 jaar in met hetzelfde doel. Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers in Nederland heeft als landelijk branche voorzitter al vele jaren mijn aandacht.