Arcen

Reeds gemelde verkeersknelpunten

Kruispunt Graaf-Maasstraat

Zeer gevaarlijk. Bijna niemand houdt rekening met verkeer van rechts. Dit geldt trouwens ook voor kruispunt Graaf -Kerkstraat
kruispunt Derksweg-Maasstraat
kruispunt Koesstraat-Barones van Wijmarstraat
kruispunt Steeg-Kerkstraat 

-----------------

Parkeren algemeen op niet geoorloofde plaatsen

Parkeren op trottoirs in de Graaf, Burgemeester Gubbelsplein, Wal, Schans Parkeren in de bocht van Wal Kerkstraat Meerdere foto's kun je zien op www.arceninbeeld.nl Parkeren op het fietspad bij de Ijsvogel, aan beide zijden In Arcen wordt ook verschrikkelijk hard gereden, o.a. in de Graaf. Ik kan je hier camera-beelden van laten zien. Fietsers en brommers, die verboden voor fietsers-borden negeren op het Raadhuisplein (verlengde van de Kerkstraat) en overstekend horecapersoneel en gasten de stuipen op het lijf jagen. Fietsen en brommeren op het voetpad Burgemeester Linderspromenade, omdat men daar wegens commerciële redenen een fiets voetveer heeft geprojecteerd.
Vooral het niet handhaven, is een voor veel inwoners, een doorn in het oog.

-----------------

Parkeerplaats Schanstoren

Parkeerplaats Schanstoren is in verhouding veel te klein voor de 1,3 miljoen toeristen die Arcen jaarlijks ontvangt.
Waarbij er uiteraard rekening moet worden gehouden met de zogenaamde piek behoefte

-----------------