Belfeld

Reeds gemelde verkeersknelpunten

Prins Frederikstraat Belfeld ter hoogte van School
Onveilige situaties tijdens breng en haal tijden van de scholieren. Ook i.v.m. Bus welke met volle snelheid langs rijd en weinig tot geen parkeermogelijkheden. Geen zebrapad voor de overstekende kinderen

-----------------

Algemeen Belfeld

In geheel Belfeld is het zeer onduidelijk of je te maken hebt met een zijstraat of dat je de straat moet zien als een uitritconstructie, Hier heb ik jaren gelden al vaker melding van gemaakt maar er verandert niets. Onduidelijkheden zijn vaak de oorzaak van aanrijdingen. Het is raadzaam om de constructies grondig aan te pakken door of er een echte herkenbare uitrit van te maken of er borden bij te plaatsen.

-----------------

Prins Frederikstraat

Gehele Prins Hendrikstraat in Belfeld, waarop van sommige zijstraten rechts voorrang heeft en andere niet.
Bovendien wordt er te snel op gereden

Pr. Frederikstraat. Ingang 30 km zone. Rechts heeft voorrang. Dat geldt voor de julianastraat. De bus rijdt hier gewoon 50 km. Levensgevaarlijk als er iemand met de fiets uit de julianastraat komt. Even verderop staat het bord rechts gaat voor tussen de bomen bij het huis. Als deze in bloei staan is het niet te zien. Ook hier rec hts voorrang. Dan ligt hier ook nog de school waar ouders te pas en onpas parkeren, oversteken etc. Heel gevaarlijk stuk.

Even verderop. Oversteken broekstraat dan ook weer 30 km zone. Schuttekampstraat heeft voorrang. Wordt 9 van de 10 keer niet gegeven

-----------------

Kruising: Prins Frederikstraat met Broekstraat/Wilhelminastraat

Komende vanuit Prins Frederikstraat (zuid) komt men eigenlijk vanuit een woonerf en dient men overig verkeer voorrang te geven. Dit wordt niet door alle bestuurders erkent. Zeker als er iemand vanaf Prins Frederikstraat (noord) komt die links (oost richting) af wil slaan, is er vaak verwarring wie voorrang krijgt. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Onoverzichtelijk kruispunt, struiken weghalen. Maakt dat kinderen niet goed gezien worden, zebrapad is slecht verlicht ‘s avonds. Wordt vaak veel te hard gereden.

-----------------

Rotonde Belfeld bij Boxhoverweg

Levensgevaarlijke situaties met fietsers

-----------------

Schoolstraat /markt spoorbrug

De bussen pakken zich de voorang of ze ze hebben of niet voor onder de spoorbrug door te rijden

-----------------

Rotonde Boxhoverweg/Tegelseweg.

Zeer onveilig. Verkeer komt met grote snelheid van en naar A73, van beide zijden Boxhoverweg.
Ook vanaf Belfeld via Tegelseweg is zeer gevaarlijk, omdat fietsers richting Belfeld de Tegelseweg moeten oversteken. Automobilisten schatten dit vaak verkeerd in.
Knipperlichten of stoplichten noodzakelijk.
Al diverse keren bijna aangereden, ging net goed of moesten noodstop maken. Mijn vrouw hierbij gevallen. Gelukkig lichte verwonding.
Kleindochter laatste donderdag aangereden en licht verwond.

-----------------

Schoolstraat

Schoolstraat in Belfeld is geen voorrangsweg. Zijstraten waar 30 geld, maar ook zijstraten waar dit niet geldt. Aansluiting met muldersplein onduidelijk wat uitrit parkeren of zijstraat/voorrang geldt.
Bonuskruispunt vanaf rijksweg richting schoolstraat net na d'n boag: voorrang onduidelijk, rechtdoorgaand verkeer onduidelijk, iedere keer weer spannend..

-----------------

Broekstraat-Wilhelminastraat/Pr. Frederikstraat

Dit kruispunt is er na de reconstructie enkele jaren terug, met de voorrangs-regel, er niet veiliger op geworden.(racebaan nu)
Fietssugesstie stroken zijn nooit afgemaakt! in de Broekstraat ter hoogte nummers 1 t/m nummer 18, (d.m.v rood astfalt )

Inrit constructie Broekstraat- Montfortstraat heeft een verkeerde bestrating dit moeten tegels zijn i.pv klinkers. (ook met aansprakelijkheid als er iets gebeurd.)

-----------------

Rotonde Rijksweg/Boxhoverweg

Op het voormalige Globeterrein wordt op dit moment een grote opslagloods gebouwd. Binnen niet al te lange tijd wordt een nog iets grotere hal gebouwd op het voormalige terrein van Egidius Janssen. Beide loodsen zullen voor een flinke toename van het vrachtverkeer gaan zorgen. De rotonde is nu al gevaarlijk, zal met de toename levensgevaarlijk worden. Onoverzichtelijk, er wordt te hard gereden, de rotonde is te smal voor vrachtverkeer.

-----------------

Alle uitritconstructies aan het hoofdwegennet

Er zijn drie hoofdstraten in Belfeld. Schoolstraat, Prins Hendrikstraat / Prins Frederikstraat en de Wilhelminastraat. De zijwegen die hierop uitkomen hebben steeds een afwijkende uitritconstructie, waardoor het niet eenduidig is over de gehele straten wie er nu voorrang heeft. Dit wisselt steeds. Voorrang, geen voorrang, wel weer voorrang. Zorg voor een eenduidige uitritconstructie over de gehele straat, of werk met borden.

-----------------

Houtstraat Belfeld betreffende het stuk frederikstraat tegenover de school

Er gaan auto's staan aan de kant van de huizen, dus tegenover de parkeerplaatsen.
Als je op een van de parkeerplaatsen staat, kun je er soms niet uit omdat daar een auto staat.
Vaak zijn dit (groot) ouders die kun (klein) kinderen naar school brengen.

-----------------