Blerick

Reeds gemelde verkeersknelpunten

Alerbeemdweg / Venrayseweg / Kazernestraat rotonde
Deze rotonde is "vierkant" voor de fietsers. Omdat je de scherpe bochten om op de rotonde te blijven slechts met geringe snelheid kunt nemen als fietser, lijkt het voor de automobilisten vaak alsof de fietser wil stoppen of afslaan. Zij verlenen dan geen voorrang, of pas echt op het laatste moment. Een meer "ronde" rotonde zou een uitkomst zijn voor de fietsers.

-----------------

Driesprong fietspaden Berenkuil
De situatie is niet overzichtelijk. Gisteren ging er weer een ziekenwagen ter plaatse. Het duurt dan ook vrij lang voordat de ziekenwagen weet waar hij moet zijn.
Ofschoon de fietspaden afgelopen jaar enigszins zijn aangepast, mis ik een spiegel (hufterproof) die de fietsers een beter overzicht geeft of er van b.v. het snelfietspad langs het spoor iemand aan komt.

-----------------

Antoniuslaan/parkeerplaats Maria Regina flat
Wanneer je vanaf de parkeerplaats van de Maria Regina flat af wil slaan, dan heb je geen zicht op de weg links ivm geparkeerde auto s en een vuilcontainer. Het verkeer van rechts komt veel harder omdat de stoplichten bij de Kloosterstraat verdwenen zijn. Graag een spiegel voor het verkeer links te zien aankomen.

-----------------

Witherenstraat
De Witherenstraat zorgt vaak voor gevaarlijk situaties. Dit komt met name door het parkeren en het weer achteruit wegrijden. Tevens wordt er veel en vaak dubbel geparkeerd en/of op het trottoir geparkeerd.

-----------------

Burg. Gommansstraat/Nieuwborgstraat
Knelpunt 1;
Vrachtverkeer alleen van de Burg.Gommansstraat naar de Nieuwborgstraat toelaten voor laden/lossen ( zie knelpunt 2) ivm het indraaien deze is groot genoeg.
Vrachtverkeer / touringcars komend van rotonde Niejborg ( Eindhovenseweg) richting centrum Blerick bij de kruising met de Verrijnenstraat / Grote parallelstraat met richtingbord doorgaand verkeer naar rechts aangeven.
Hiermee wordt voorkomen dat vrachtverkeer / touringcars wat rechtdoor rijdt in de problemen komt met de Burg.Gommansstraat korte draai en middenberm aan gort ( kabels openbare verlichting).

Knelpunt 2;
Parkeerhaven( nr.92 t/m 98) doortrekken tot aan Parallelstraat dit ivm parkeren autos (autohandelaar op nr.108) en het laden/lossen bij nr 104/106 rijweg is dan compleet geblokkeerd en wordt er gereden over de trottoir met risico vandien voor de bewoners.

Knelpunt 3;
Dubbele waterafsluiter ( huisnr; 92 tm 98) fysiek op rijweg wegnemen nl 1x op de rijweg ( gevaar voor fietsers erop fietsen maken dan een slingerende beweging) 1x op trottoir deze handhaven.

Knelpunt 4;
Bij groenvoorziening hoek Nieuwborgstraat en de Mezenkampstraat
wordt op op het smalle stukje trottoir soms geparkeerd door bezoekers snackbar ( bij lossen vrachtwagen tbv snackbar) en fysiotherapeut dan geen doorgang voor voetgangers met rollator.
Dit zijn de knelpunten die toch wel storend zijn.

-----------------

Albert Verweystraat & Staringstraat

Omgeving Boulevard Hazenkamp en Basisschool de Regenboog/de Schans.
De Albert Verweystraat is een absolute racebaan, zeer gevaarlijk voor kinderen en volwassenen (ouderen) die dagelijks naar het verzamelgebouw Boulevard Hazenkamp moeten.

De woon- én werk-populatie in de omgeving is explosief gegroeid. De faciliteiten & bewegwijzering zijn niet meegenomen: de parkeerdruk is ontoereikend.

De situaties zijn schrijnend en gevaarlijk.

-----------------

Kruising Ruijsstraat Pastoor Stassenstraat
Onoverzichtelijk, gevaarlijk. Zeker als er links of rechts busjes het zicht nog verder belemmeren. Diverse ernstige en minder ernstige ongelukken. Er wordt te hard gereden en het zicht op de weg is niet goed.

-----------------

Witherenstraat/Ruijsstraat
Fietsers vanaf de witherenstraat moeten wachten voordat ze de rotonde op mogen bij aankomend verkeer, alleen gebeurd dit niet, heb al veel auto's volop de rem zien gaan

-----------------

Nieuwborgstraat hoek Verrijnestraat en Grote Parallelstraat
Auto's scheuren vanuit het Tuindorp links af Nieuwborgstraat op.
Ook nog eens een heel slecht wedek.
Ze hadden de stoplichten Nieuwborgstraat Burg. Gommansstraat moeten laten.
De rotonde Tuindorp richting centrum is tevens veel te klein en levensgevaarlijk met schoolgaande jeugd Blariacumcollege en vrachtauto's die winkels bevoorraden.

-----------------

De oversteekplaats op de Klingerbergsingel ter hoogte van 32
De oversteekplaats op de Klingerbergsingel ter hoogte van 32. Het is een fiets oversteekplaats/ fiets voorrangsweg. Maar de vraag is of voetgangers daar nou wel of geen voorrang hebben. Overstekende kinderen vinden het al helemaal verwarrend. De ene keer krijg je daar wel voorrang en de andere keer niet. 
Er staan voorrangsborden, haaientanden en op de voorrangsweg staan borden waarop staat dat je voorrang hebt van links en rechts.  Ze zouden er goed aan doen om er half een zebrapad van te maken, of een bord bij te zetten: Let op! Voetgangers hebben hier ook voorrang.
Kinderen liggen vrij vaak bijna onder een auto daar, omdat ze denken dat ze voorrang hebben.

-----------------

Kruispunt Vliegenkampstraat-Pastoor Stassenstraat
Het overzicht op het kruispunt Vliegenkampstraat-Pastoor Stassenstraat is te slecht. Er is nauwelijks zicht op de verkeerssituatie door geparkeerde auto’s.

-----------------

Goethelaan-Dickenslaan
Waar de Goethelaan uitkomt op de Dickenslaan is de afstand voor voetgangers die over steken ontzettend groot. Er komen door de bocht in de Goethelaan om het veldje, en de andere bocht op de Dickenslaan vaak onverwachts (snel) rijdende auto's aan. Als je dan al midden op de kruising loopt geeft dat een ontzettend onveilige situatie.

Wellicht kan de oversteek verkort worden door hoeken meer hoekig gemaakt (zijn nu zéér wijd), zodat een meer haakse kruising onstaat. Of een verhoogde vluchtheuvel in het midden.

-----------------

Kruispunt Alberickstraat-Vastenavondkampstraat
De situatie bij het kruispunt Alberickstraat-Vastenavondkampstraat is totaal onoverzichtelijk met als gevolg veel (bijna) aanrijdingen.

-----------------

Alberickstraat
Op deze weg wordt veel te hard gereden. Hier hebben we meerdere meldingen over gekregen, zelfs dat er ingehaald wordt en dat dit tot zeer gevaarlijke situaties lijdt. We gaan ons dus inzetten voor snelheid remmende maatregelen. Tevens wordt op deze straat te veel en te vaak dubbel geparkeerd. Dit zijn ongewenste situaties in een drukke wijk met basisschool en veel senioren die in deze wijk wonen.

-----------------

Vastenavondkampstraat
Deze weg loopt dwars door een drukke wijk en de gemeten snelheden op deze weg zijn veel te hoog. Dit is onwenselijk en moet aangepakt worden middels snelheid remmende maatregelen.

-----------------

Eindhovenseweg
Eindhovenseweg, komende vanaf de brug uit Venlo, staat na het stoplicht bij de afslag Burg.Gommansstraat een verkeersbord met 50 km aan de linkerkant van de rijbaan.
Afgezien van het feit dat dit bord op de verkeerde plaats staat, houdt men zich hier nauwelijks aan.  De weg is daar dermate smal, mede door betonbanden langs het fietspad, dat hogere snelheden riskant zijn. Er wordt echter niet gehandhaafd.

-----------------

Grubbenvorsterweg in Blerick Tussen A67 viaduct en jachthavenweg
Veel vrachtauto's vanaf de CVI en vanaf Broekmans logistics. Het is een smalle baan met fietstroken en veel schoolgaande jeugd met de fiets. Bij het inhalen van fietsers ontstaan dagelijks gevaarlijke situaties. Het is een komen en gaan van zandauto's die hard rijden en fietsers over het hoofd zien.

De gemeente heeft een aparte strook voor vrachtauto's beloofd ooit maar die is nooit gerealiseerd helaas. Ik vrees dat een ongeluk nodig is om duidelijk te maken dat het een gevaarlijk punt is.

-----------------

Nieuwborgstraat-Burg. Gommansstraat
Komende per fiets vanuit het centrum van Blerick over de Nieuwborgstraat is het oversteken van de Burg. Gommansstraat riskant. Er is slecht zicht op het verkeer dat vanaf de rotonde van het Tuindorp komt.

-----------------

Van Bornestraat / Jumbo parkeerplaats
Doordat de meeste weggebruikers (ook lesauto’s en bussen) hier niet weten wie voorrang heeft, ontstaan vaker gevaarlijke situaties.
Ook het oprijden van de parkeerplaats geeft vaak problemen, omdat je 3 richtingen op kunt.
Een goedkope en snelle oplossing is het vernieuwen van de bijna verdwenen
“stop”-streep en de rijrichting.

-----------------

Alberdingkthijmstraat
Deze weg lijkt af en toe wel een racebaan. Ook wordt er veel dubbel geparkeerd.  Dit moet aangepakt worden, want deze straat is ook een doorlopende fietsroute van en naar het centrum.

-----------------

Auto te gast op de Pontanusstraat en Antoniuslaan
In het centrum van Blerick, met name de Pontanusstraat en Antoniuslaan wordt ongelofelijk hard gereden. Dit leidt tot ongewenste en gevaarlijke situaties. Wij pleiten voor een 30 km zone ter hoogte van de Maasbreesestraat tot aan de Maasbrug voor auto’s. De juiste balans tussen autoverkeer en wandel- en winkelpubliek.

-----------------

Pontanusstraat Blerick, naast Berden.
Slecht wegdek, diepliggene putten i.c.m. smalle weg en te hard rijden zorgt voor fietsers voor een onveilige situatie. Fietsers worden door ongeduldige autobestuurders vaak gedwongen in de goot te gaan fietsen. Daarnaast zitten er veel gaten en hobbels in het wegdek.

-----------------

Verkeerssituatie in de omgeving van de Titus Brandsmaschool
De verkeerssituatie in de omgeving van de Titus Brandsmanschool is onveilig; verkeer kruising Urbanusstraat, 1e Graaf van Loonstraat en Maasveldstraat. Het voorkomen van verkeersopsoppingen tijdens spitsuren, is een must. We stimuleren parkeerplaatsen op het Lambertusplein en stimuleren ouders om hun kinderen op een gezonde en veiling wijze fietsend of wandelend naar school te brengen

-----------------

Laatste rotonde Shakespearlaan (Vossenerlaan/ pastoor stassenstraat) richting Hout-Blerick.

Vooral s'ochtends als er kinderen vanuit Hout-Blerick per fiets de rotonde over willen steken. Erg onoverzichtelijk voor automobilisten, waardoor er vaker gevaarlijke situaties ontstaan.

-----------------

Groot Bollerweg, spoorwegovergang richting Blerick
De Groot Bollerweg bestaat uit twee rijbanen. Op dit punt gaat de rechterrijbaan rechtdoor naar Blerick en splits zich na de overweg ook nog naar rechts richting knooppunt Zaarderheiken. De linkerbaan is bedoeld voor verkeer richting Venlo. Via de greenport bikeway steken hier fietsers en scooters over. Vaak gebeurt het dat de rechterbaan vol staat, een fietser hierdoor denkt over te kunnen steken (of dat een automobilist op de rechterbaan vriendelijk voorrang verleend) maar vervolgens door een rijdende auto op de linkerrijbaan wordt geschept. De linkerbaan staan namelijk veel minder vaak vol en er wordt vaak erg hard gereden. Zelf een keer zien gebeuren en was afgelopen week wederom in het nieuws.

-----------------

Bushalte op rotonde, burgemeester gommansstraat
Bus blokkeert de doorstroom op de rotonde. Mijn inziens absurt wie dit heeft verzonnen

-----------------

Uitrit Geresstraat naar de Diependijkstraat
Heel onoverzichtelijk als er auto's en bussen geparkeerd staan. Regelmatig bijna raak met fietsers, scooters en auto's.

-----------------

Oversteek Klingerbergsingel-Henriëtte Roland Holslaan-Diependijkstraat
Al vele ongelukken gebeurd. Overzicht en zicht door minder licht door bomen , twee rijstroken van links vanaf het spoor veroorzaakt vaak verkeerde inschattingen.

Rotonde aanleggen?

-----------------

Kruising Groot bollerweg / Horsterweg in Blerick.
Kruising met veel verkeer, vrachtwagens auto's en veel scholieren en andere fietsers en hoge snelheden. Altijd heel erg goed opletten als fietser.

Vaker verder mee gemaakt dat auto's en vrachtauto's onterecht voorrang gaan verlenen, dus dat de auto voorrang heeft maar toch stopt en fietser voor laat gaan wat bij een tweebaansweg levensgevaarlijk is.

-----------------

Klingerbergsingel ter hoogte van OBS Harlekijn. Weg en kruising Violiersyraat.
School ligt in de bocht. Is onoverzichtelijk voor leerlingen.
Weinig wachtruimte voor auto s en voetgangers om kinderen te komen ophalen. Het voedingsgebied van de school OBS Harlekijn is Klingerberg, Boekend, Vastenavondkamp en Vossener. Veel wegbreng en ophaalverkeer om 08.45 12.15/12.30 13.30 en 15.30.
Momenteel wordt op deze momenten de Klingerbergsingel geblokkerd voor een tweerichringsverkeer tussen de violier- en de vlierboomstraat.
Oversteken bij de school levert vaak gevaarlijke situaties op. Er is weinig wachtruimte voor ophalers.
Een grote verhoogde drempel op de kruising met zebra, waardoor uitstroom sneller en veiliger gaat gebeuren.

-----------------

Kruispunt Burgemeester Gommansstraat/Pepijnstraat in Blerick
Kruising waarbij veel verkeersdeelnemers altijd verkeerd voorsorteren om af te slaan. Dit leidt tot onveilige situaties. Daarnaast is er maar 1 zebra pad waarvoor niemand stopt. Onveilig voor kinderen en ouderen.

-----------------

Kruising Shakepearelaan en Alexander van Parmastraat, naar Diderotstraat (vossener)
Erg gevaarlijk voor overstekende fietsers en voetgangers!
Gevaarlijk voor afdraaiende auto's, hier wordt door bijna iedereen te hard gereden! (Shakepearelaan)

-----------------

Rotonde Burgemeester Gommansstraat vanaf de Burgemeester Clerckxstraat
Daar is het zicht zo miserabel dat je geen (brom)fiets ziet aankomen door de groei van hoge struiken.

-----------------

Pepijnstraat / Burgemeester Gommansstraat
Vanuit Pepijnstraat als je de Gommansstraat op wil rijden of omgekeerd doen zich gevaarlijke situaties voor. Door het smalle gedeelte, dit door geparkeerde auto's, sta je vaak al op het fietspad. Vooral als er een bus uit de Pepijnstraat komt.

-----------------

Tollenstraat hoek Drie Decembersingel
Tollenstraat hoek Drie Decembersingel ontbreekt het 30 km bord.Als men richting
Past. Stassen rijdt staat hier wel het bord einde 30 km

-----------------

T-kruising hoek Willem de Zwijgerstraat/Zonneveld
De T-kruising hoek Willem de Zwijgerstraat/Zonneveld is niet overzichtelijk ,daar
hier een abri het zicht belemmert.

-----------------

Kruispunt Pastoor Stassenstraat-Frederik Hendrikstraat-Pastoor Goossenstraat.

De overstekende fietser lopen groot gevaar vanwege de hoge snelheid van gemotoriseerd verkeer op de Past. Stassenstraat. De aanpassing die er is gedaan heeft alleen een verslechtering opgeleverd. Beter was geweest een rotonde i.p.v. kruispunt, een rotonde is overzichtelijk en heeft een snelheidsverminderende werking.

-----------------

Drie Decembersingel tussen Blariacum college en Egerbos
In dit gedeelte is een parkeerverbod en een 30 km zone ingesteld. Er staan voor het Blariacum altijd autos geparkeerd en er wordt altijd erg hard gereden terwijl daar honderden kinderen lopen en fietsen !

-----------------

Stalpaert v/d Wielestraat 
De Witherenstraat zorgt vaak voor gevaarlijk situaties. Dit komt met name door het parkeren en het weer achteruit wegrijden. Tevens wordt er veel en vaak dubbel geparkeerd en/of op het trottoir geparkeerd.

-----------------

Pastoor Stassenstraat vlak voor rotonde aan de kant van taxibedrijf 
Autos die op het fietspad geparkeerd staan terwijl er een parkeerverbod geldt.
Hierdoor moet je als fietser heel vaak over de weg ipv het fietspad.
Zorgt vaak voor gevaarlijke situaties

-----------------

Frederik van eedenstraat 
Word veel te hard gereden boven de toegestane snelheid

-----------------

Willem de Zwijgerstraat in zijn geheel en kruispunt met de Frederik Hendrikstraat 
Er wordt veel te hard gereden door zowel openbaar vervoer (bus) als autos en scooters. Het is een 30 km zone en blijkbaar kunnen veel weggebruikers niet lezen?
Daarnaast zijn de voorrangsregels op de Willem de Zwijgerstraat veranderd (was vroeger voorrangsweg) waardoor mn op de kruising met de Frederik Hendrikstraat (nu geldt rechts voor links) soms levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

-----------------

Oversteekpunt Newtonweg - Greenport bikeway bij spoorovergang
Als je fietst op de Newtonweg richting de spoorwegoverging moet je op een gegeven moment oversteken. Die oversteek valt precies in een bocht waardoor je geen verkeer ziet aankomen. Doodeng en wie dit bedacht heeft....hoe kun je nou een oversteek maken in een bocht.

Wat er dan dus ook regelmatig gebeurt is dat (brom)fietsers nog voor de bocht oversteken en dus aan de verkeerde kant fietsen. Ook gevaarlijk maar een botsing met een fietser is 'beter' dan met een auto of erger, vrachtwagen

-----------------

Begin Klingerbergsingel vanaf de eerste snelheidsdrempel. Ingang Klingerbergsingel direct na Eindhovenseweg
Begin Klingerbergsingel ter hoogte van nummer 211 is een verkeersdrempel weggehaald. Hierdoor gaan automobilisten veel te hard op de hoofdrijbaan rijden. De gemiddelde snelheid is hierdoor sterk omhoog gegaan. Dit is een weg met aanbevolen snelheid 30 km per uur. Echter de normale wettelijke snelheid wordt daar bijna als normaal aangehouden met uitschieters tot dik boven de 80 km per uur. Het is dan net een racebaan. Dit is dan op de hoofdrijbaan. Tot huisnummer 229 is het fiets/wandelpad gescheiden van de hoofdrijbaan, daarna komen daar fietsers (schoolgaande kinderen op de hoofdrijbaan. Dit is reeds 2 x aangekaart bij de gemeente maar een oplossing die beloofd is laat erg lang op zich wachten.

-----------------

Klingerbergsingel -- Henriëtte Holstlaan
Onoverzichtelijk, continue druk. Fietspad niet paralel aan rijbaan. F1 circuit
Heel gevaarlijk, vooral met overstekend jeugd.
Rotonde lijkt ideale optie

-----------------

Burgemeester Gommansstraat
Tussen de rotondes met name ter hoogte van de Lambertuskerk is vaak een race baan, levert ter hoogte van zebra problemen op. Tussen Blariacum College en rotonde Vlinderhuis.
Hier wordt dagelijks te hard gereden, overdag, maar ook ‘s avonds en ‘s nachts. Dit levert gevaarlijke situaties op voor overige verkeersdeelnemers. Tevens wordt er niet goed opgelet bij de zebrapaden bij de rotondes. Er wordt vaak geen voorrang verleend aan voetgangers, zowel door bestuurders als fietsers en scooterrijders

-----------------

Kloosterstraat/Antoniusstraat
De Oversteekplaats is een onbeveiligde oversteekplaats geworden omdat de gemeente er geen nieuwe stoplichten wil plaatsen, dagelijks lopen er mensen gevaar omdat automobilisten gewoon doorrijden

-----------------

Shakespearelaan, vastenavondkamp/Zonneveld naar de vossenner
Fietsers oversteek, over de Shakespearelaan, vastenavondkamp/Zonneveld naar de Vossenner. 
Gevaarlijke situatie in de spits uren, auto/vrachtwagens rijden vaak harder als 50 km per uur

-----------------

Pepijnstraat (vanaf venlo links richting jumbo van bornestraat).
30 km weg waar te hard gereden wordt (niet alleen auto's ook lijnbussen), veel kwetsbare weggebruikers (ouderen, schoolgaande kinderen zowel te voet als per fiets). Auto's en metname bussen eisen voorrang op terwijl ze dit niet hebben (bv vanaf de van bornestraat richting burg. Gommansstraat, tweemaal weg van rechts op de pepijnstraat).

-----------------

Ottostraat richting Pepijnstraat
Wij onder vinden veel last van vrachtwagens met opleggers , die voor laden en lossen bij de Gamma door de Pepijnstraat rijden. Dit omdat het magazijn aan de kant van de Ottostraat straat ligt.
Verder veel last van hard rijdende personen auto’s die korte bezoekjes brengen bij café de hoek en daarna via de Pepijnstraat, snel weg rijden met hoge snelheid.

-----------------

Senecalaan
Senecalaan is een woonerf. Ik heb het idee dat automobilisten niet meer weten dat je hier stapvoets hoort te rijden. Gevaarlijke situaties met hardrijders. Vroeger konden kinderen hier op straat spelen, dat is nu levensgevaarlijk geworden. Ook omdat er in het woonerf geen overzicht is. Ook parkeren mensen buiten de vakken. Waardoor het krap, nog onoverzichtelijker en er ook het overzicht nog beperkter wordt

-----------------

Rutgerusgang
Verboden voor motorvoertuigen ! Ondanks dit verbod, wordt de Rutgerusgang dagelijks veelvuldig gebruikt door automobilisten. Met name moskeebezoekers storen zich niet aan de verkeersregels.

-----------------

De gehele Klingerbergsingel met zijn zijstraten.
Enorm vele gevaarlijke punten, en belemmeringen in de Klingerberg. Op 9 oktober vorig jaar (2021) is een brief opgesteld met alle punten. Is bij de gemeente bekend

-----------------

Jacob van Lennepstraat/ Da Costastraat en omgeving
In deze en aangrenzende straten is een 30 kilometerzone. Veel verkeer rijdt te hard. Hier zouden snelheidsbeperkende obstakels of iets dergelijks geplaatst dienen te worden. Eventueel herinneringsbord 30 km plaatsen.

Er rijdt veel verkeer in deze straten, lesauto’s, pakketbezorgers, maar ook sluipverkeer.

-----------------

Pastoor Stassenstraat / Frédéric Hendrikstraat
Ca 2 jaar geleden is dit kruispunt weken dicht geweest om het te vernieuwen/her in te richten. Nou, dat had van mij niet gehoeven. Als fietser is het bijna onmogelijk om zonder af te stappen over te steken. Mijns inziens een grote blunder

-----------------

Albert Verwijstraat tevens rondom school
1 - De geparkeerde auto's, met de kont richting weg, hebben t heel moeilijk om uit het vak te rijden ivm (hardrijdend) druk verkeer van auto's en fietsen

2 - zeer onveilig rondom de school, auto's parkeren links en rechts om op de kinderen te wachten. Vaak heel onveilige situaties meegemaakt. Zit nog te wachten op 1e groot ongeluk

-----------------

Averbodestraat
Suggestie: Averbodestraat éénrichting straat maken vanaf Maasbresestraat, heeft geen zin om vanaf Laurentiusstraat linksaf te slaan want je komt weer in richting Pontanusstraat die ook al eerder via Steegstrat te bereiken is. Daarbij is de Averbodestraat te smal daar er aan beide kanten geparkeerd word en voor enkele vrachtwagens beperkte doorgang is.

-----------------

Tiendstraat naar Ruijstraat
2e melding, vanuit Tiendstraat naar Ruijstraat is zeer slecht zicht op verkeer door geparkeerde auto's. Je bent al op fietspad/weg om zicht te hebben op snel naderend verkeer.

-----------------

Frederik van eedenstraat
Frederik van Eedenstraat is 30 km zone helaas weten vele dit niet. Bijv. Ik had smileyborden laten plaatsen, de gemeente had ze op 50 ingesteld. Wisten hetzelf dus ook niet. Eenmaal hoed ingesteld, hoorde ik mensen op de fiets zeggen : " 30! Nooit geweten en ...we wonen hier al zolang".

De weg is breed en heeft geen belijning. Tevens kent het stuk vanaf de helmerstraat tot aan de hubertus rotonde geen remmende maatregels, waardoor het vooral savonds een racebaan is.
Heel vaak bijna ongelukken doordat men vergeet dat de zijstraten, zoals de Helmerssteaat, Hendrik concienscestraat en Dautzevergstraat voorang hebben.

Heb dit ook bij vvn gemeld. Die zijn in gesprek gegaan met de gemeente. Weg aanpassing staat nu niet op de planning. Wel hebben ze naar aanleiding van dit gesprek de zone tekst bij de wisselslag opnieuw aangebracht. zodat deze beter zichtbaar is

-----------------

Frederik hendrikstraat
Pastoor stassenstraat
Met de fiets oversteken van fred.hendrikstraat naar het fietspad op de past.stassenstr.
Dit gebeurt via te smalle uitsparingen .Deze zijn nog niet zo lang geleden aangelegd met een wegversmalling.
Hierdoor is de aandacht om niet te vallen met de fiets groot.
Aandacht voor verkeer op de past.stassenstraat is niet duidelijk
Hier ligt kleine bocht waar autos toch hard aankomen rijden.
Maak hierdoor niet altijd gebruik van deze manier van oversteken
Fiets via past.stassenstr. rechtstreeks naar de past.goossenstr.

-----------------

Gerardus Grubbenstraat/Scholtis Coopmansstraat
Als je van de Gerardus Grubbenstraat rechts- of linksaf wilt slaan op de Scholtis Coopmansstraat, wordt je zicht erg gehinderd door de geparkeerde auto’s op de Scholtis Coopmansstraat. Een spiegel op de Scholtis Coopmansstraat om naar beide zijden in de straat te kunnen kijken zou een mooie oplossing zijn. Tevens wordt er op de Scholtis Coopmansstraat vrij hard gereden, vooral richting rotonde met de Burgemeester Gommansstraat.

-----------------

Ottostraat /Leeuwerikstraat
Als ik vanaf de Nieuwborgstraat de Ottostraat inrijd en ik kom bij de Leeuwerikstraat waar spiegels hangen omdat het een onoverzichtelijke knik in de weg is .
Mijn vraag is : Wie heeft hier voorrang????
Er staan haaientanden op de grond voor de bestuurders die van de Leeuwerikstraat komen . Maar er staat nergens een bord . Heb al vaker gehad dat ik rechtdoor wilde rijden terwijl de auto uit de Leeuwerikstraat voorrang nam
Dus daar graag duidelijkheid over .

-----------------