Hout-Blerick

Reeds gemelde verkeersknelpunten

Basisschool de Springbeek
De situatie bij basisschool Springbeek is al jaren dramatisch. Rond de begin en eindtijden van de school ontstaat er een verkeersinfarct met alle gevaarlijke situaties van dien. Dit dient nu eens structureel opgelost te worden.

-----------------

Kruispunt Helmusweg-Baarlosestraat
Het kruispunt Helmusweg-Baarlosestraat is druk en onduidelijk en leidt tot gevaarlijke situaties. De verkeerssituatie verduidelijken is nodig om ongelukken te voorkomen.

-----------------

Kruispunt Groetweg-Helmusweg
De verkeersveiligheid  en onduidelijkheid op het kruispunt Groetweg-Helmusweg is matig en gevaarlijk. Dit is een hoofdweg richting en vanuit de kern en wordt veel gebruikt. Bijna dagelijks leidt tot punt tot gevaarlijke situaties.

-----------------

Baarlosestraat
De snelheid op de Baarlosestraat ter hoogte van Eetcafé De Elze/Tangweg/Holleweg is veel te hoog. Het lijkt wel een racebaan. Dat leidt tot gevaarlijke situaties zowel bij de kruising als bij de kruising met de Schansheideweg. Verkeersremmende maatregelen kan veel ellende voorkomen.

Zalzerkampweg kruising baalosestraat met oversteekplek naar het meuleveld.
Hier wordt vaak te hard gereden/ door rood gereden op de baalosestraat. Het is voor fietsers vanuit het meuleveld onoverzichtelijk omdat er veel en grote struiken staan. De oversteekplaats wordt veel gebruikt door de basisschoolkinderen die nog weinig verkeersinzicht hebben. Vanuit de zalzerkampweg is de baalosestraat slecht te zien door woningen. De gehele situatie is al jaren slecht.

-----------------

Verkeersveiligheid op de meuleveldlaan.
De weg nodigt uit om te hard te rijden. Je mag er 30 km per uur. De gemeente heeft echter geen ander snelheids beperkingen toegevoegd op de weg dan alleen een 30 kmh bord. Met de verjonging van het meuleveld en het speelveld langs de meuleveldlaan is dit vragen voor problemen.

-----------------

Romeinenweg
Wij wandelen veel en ook op de Romeinenweg richting Baarlo, waar echt veel te hard wordt gereden door zowrl auto's, scooters, motoren en zelfs wielrenners.
We hebben het idee dat deze, weg vaak als sluipweg wordt gebruikt en je moet vaker in de berm springen om niet in een gevaarlijke situatie te belanden.
Daar zouden echt verkeersmaatregelen  genomen moeten worden.

We denken hierbij aan bv. 30 km borden, eenrichtingsverkeer of andere waarschuwingsborden dan wel verbodsborden.

Het is soms net een racebaan.

-----------------

Verkeerslichten bij de oversteek van het Meuleveld naar de Zalzerskampweg
Wij kregen vorige week te horen dat de verkeerslichten bij de oversteek van het Meuleveld naar de Zalzerskampweg weggehaald zouden worden. Dit was een enorme shock voor iedereen. Na al 40 jaar lang (door meerdere generaties) te pleiten voor een veiligere oversteek zou er nu gekozen worden voor een uiterst onveilige situatie. Wij als ouders zullen ons hard maken voor een juist veiligere situatie. Waar we ook al jarenlang aanvragen doen om naar dit punt te kijken. En dat er dan ook breed gekeken wordt naar de Baarlosestraat om het hele snelheidsprobleem aan te pakken. Dit kan middels een rotonde aan te leggen bij de overstelek bij cafe De Elze een rotonde bij de oversteek van de Molenkampweg en dus bij de oversteek van het Meuleveld naar de Zalzerskampweg. Het is een racebaan vanaf cafe De Elze tot aan het viaduct boven de A73. Wij hebben als ouders ook al een mel ding hierover gemaakt bij de gemeente. Maar we hebben ook doorgekregen dat het goed was om onze melding hier te plaatsen. Wij hopen dat er geluisterd zal worden door de gemeente naar de mensen die dagelijks in deze situatie zitten.

-----------------

Helmusweg / In het Veld
Onoverzichtelijk door schakelkast en allerlei voertuigen op het fietspad.
Smalle en slechte toerit naar de wijk.
Er wordt veel te hard gereden op de Helmusweg.
Fietspad direct aan de op-/uitrit.

-----------------