Tegelen

Reeds gemelde verkeersknelpunten

Koningstraat Tegelen (zijde Oelesplein)

Bij het in- of uitrijden van de Koningstraat, aan de zijde van het Oelesplein, is een onoverzichtelijke situatie. Ook bij stapvoetsrijden. Er is geen normaal zicht mogelijk door de schutting die het uitzicht belemmerd. Ook voor fietsers is dit een uiterst gevaarlijke situatie, zeker omdat auto's genoodzaakt zijn om een extreem korte indraaien te doen.Naar de toekomst toe word dit punt nog gevaarlijker, door het toenemende elektrische verkeer. Nu hoor je auto's op de fiets nog aankomen, en kun je jezelf hierop voorbereiden. In de toekomst ben je afhankelijk van het gedrag van jouw tegenligger, want zicht is er niet.

-----------------

Bernhardstraat-Broekveldweg

Dit is een voorrangskruising middels de verkeersborden B4 en B5 aangeduid. Op de Broekveldweg zijn op de rijbaan bij de kruising slechts haaientanden geplaatst waarvan er enkele al zijn afgesleten en niet meer duidelijk zichtbaar zijn. Op de hoek van deze lokatie ligt het bedrijf TWT. Dit bedrijf is bezig met uitbreiding en heeft op de hoek een hek geplaatst afgescheiden met donker gaas. Daar langs zijn parkeerplaatsen gecreëerd. Komende vanaf de Broekveldweg gaande in de richting van deze kruising is het uitzicht gezien de rijrichting van links absoluut niet denderend. Bovendien moet de bestuurder die naar links wil afslaan een haakse bocht maken om de Bernhardstraat in de richting van de Steilrandweg te gaan berijden. Ofschoon er op de Broekveldweg haaientanden staan heeft de bestuurder alle aandacht gericht op het afslaan en is mogelijk in de waan van rechts te komen en voorrang te krijgen. Schrijver is het nu al vier maal overkomen dat hij stevig in de remmen moet ondanks da t hij voorrang op de kruising heeft. Zelfs wordt hem verweten dat het verkeer komende vanaf de Broekveldweg voorrang geniet. Diverse inwoners bevestigen mijn verhaal en is dit hen min of meer ook overkomen. Ook fietsers!
Het zou de wegbeheerder sieren op de Broekveldweg mogelijk een Stopbord B7 met een Stopstreep te plaatsen om zodoende de bestuurders hierop te attenderen dat het verkeer op de kruisende weg , Bernhardstraat voorrang heeft.

-----------------

Rotonde Ariensstraat bij Karwei en Mc Donalds

Vrijwel dagelijks rond etenstijd loopt de doorstroming op deze rotonde vast omdat er veel automobilisten in de wachtrij staan voor Mc Drive. Hierdoor staan er ook veel auto's op de rotonde te wachten om aan te kunnen sluiten in die wachtrij. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties, ook als er een uitruk plaatsvindt bij de regionale Brandweer.

Er is enkele maanden geleden een aanpassing gedaan bij de mc Drive, maar dit heeft het probleem niet opgelost

-----------------

Ulingsheide/Kaldenkerkerweg

Na de herinrichting ligt de lichtmast met verkeersbord EN fietsroutes voor oud vuil in de berm.Met name fietsers staan stil op de weg en weten niet welke kant ze opmoeten.

-----------------

Rijrichting posthuisstraat-beekstraat

Als je met je fiets vanuit de beekstraat komt en richting de grotestraat wil om over te steken, is het altijd spannend of er niemand uit de posthuisstraat komt.
Omdraaien van rijrichting zou n oplossing kunnen zijn, die rijrichting was vroeger ook andersom. Dus terug naar de oude situatie.

-----------------

Venloseweg-Ariensstraat

Het stoplicht voor fietsers die de Venloseweg in Tegelen wiilen oversteken bij de kruising met de Ariensstraat is volgens mij ook niet goed afgesteld. Ik werd vanmiddag bij groen licht bijna geschept door een auto komende van Venlo.

-----------------

Zebrapad Kerkhoflaan / Beukenstraat

Onduidelijk, er stop bijna niemand voor overstekende mensen daar bestuurders meer bezig zijn met tegemoetkomend verkeer en wie er voorrang moet geven, dit gaat ten koste van de overstekende voetgangers. Tevens in t donker erg slecht verlicht.

-----------------

Kruising Grotestraat - Engerstraat

Auto's komende vanuit de Engerstraat moeten vaak lang wachten om de Grotestraat op te kunnen rijden. Daar ligt ook nog een hindernis in de vorm van een drempel. Fietsers komende uit de richting van Venlo worden regelmatig niet of te laat opgemerkt door automobilisten die de weg op willen draaien. Komt ook door het pand van Tummers dat dit uitzicht belemmerd. Met name rond schooltijden is het daar een chaos.

-----------------

Rotonde Glazenapstraat-Steilrandweg

Op deze rotonde kunnen fietsers alleen maar rechtdoor over de Glazenapstraat zowel naar het centrum alsook naar de wijk 'op de Heide' boven.
Opvallend is, dat als je als fietser de rotonde neemt (in beide richtingen), dat je heel vaak geen voorrang krijgt van automobilisten, die zowel vanuit de richting Belfeld alsook uit de richting Venlo de rotonde oprijden.

-----------------

Zebra Glazenap Tegelen

Bij de Plus aan het glazenap plein ligt een zebra deze wordt door veel schoolkinderen en oudere gebruikt. Maar aangezien dat het verkeer hier hart rijdt (mag 30 km). Is dit een punt voor aanpak

-----------------

Kruising Nachtegaalstraat / Calvariestraat - Glazenapstraat

Komende vanuit centrum Tegelen over de Calvariestraat staan aan de rechterzijde van de weg auto's geparkeerd. Hierdoor moeten bestuurders verder naar links op de weg rijden. Tevens maakt de weg hier een (flauwe) bocht naar links. Resultaat is dat men kort voor de kruising geen zicht op de kruising heeft. Bovendien wordt hier vaak te hard gereden, met gevaarlijke situaties als gevolg.
Het afremmen van de snelheid op de Calvariestraat, of de parkeergelegenheid langs de Calvariestraat anders inrichten zouden mogelijke oplossingen kunnen zijn.

-----------------

Zebrapad Venloseweg thv Muntstraat - Hoogstraat

Dit zebrapad, gelegen aan de doorgaande weg is zeer slecht aangegeven en voor automobilisten onoverzichtelijk waardoor er dagelijks automobilisten de voetgangers (bijna) van de sokken rijden en of de ABS op de proef wordt gesteld.

Een oplossing is makkelijk realiseerbaar door eerder aan te geven dat men een zebrapad nadert en evt een waarschuwingsbord met verlichting plaatst ter hoogte van het zebrapad. Een andere oplossing is de 30km zone uit te breiden met een 200 meter.

-----------------

Verlengde Kasteellaan

Weg wordt gebruikt als racebaan , niet normaal meer . De weg is veel te breed

-----------------

Wambachsingel / Kaldenkerkerweg

Nu de Kaldenkerkerweg is veranderd is er een zeer gevaarlijke situatie ontstaan. Namelijk als je van de Wambachsingel de Kaldenkerkerweg op wil . Staan er auto's geparkeerd, in de parkeervakken, dan kun je niet zien of er van links verkeer aan komt. Daarbij moet ook nog rekening gehouden worden met fietsers die van beide kanten komen.

-----------------

Grotestraat Engerstraat kruising

Als men van de Engerstraat de Grote straat op wil en kijkt naar rechts dan zie je een bushalte. Je moet door rijden tot op de fietspad om te kijken of richting roermond geen verkeer komt. Dus je staat op het fietspad en kijkt naar links en daar komt een scooter snorfiets aan. Dus achteruit en dan boem staat er een auto achter je. In 3 dagen tijd 5 aanrijdingen zien gebeuren . Zelfs een fiets zien vliegen bestuurder auto keek niet in de spiegel. Dit ook door gegeven aan het wijkoverleg maar kreeg als antwoord is voor de snelheid uit het verkeer te halen in overleg met wijkagent en gemeente blijft het bushokje staan. Dat ding moet gewoon weg of naar achter zodat je vrijzicht hebt richting roermond

-----------------

Broeklaan

Iedere dag wordt er meerdere malen tegen de richting in gereden en dat terwijl dit een eenrichtingsstraat is.
Ook deze straat wordt gebruikt als racebaan.

Reeds gemeld is dat dagelijks motorvoertuigen bewust/onbewust het eenrichtingsgebod negeren.. Als zij dat doen dan zien ze ( als er overgestoken wordt) bij het stoplicht enkel een rood fietsstoplichtje en hebben vaak niet in de gaten dat er (door veelal) kinderen op weg naar school overgestoken wordt., omdat die groen licht hebben gekregen en er niet op verdacht zijn dat er van de verkeerde kant een auto aan komt. Ook al is het dus een eenrichtingsstraat, het zou voor de kindveiligheid enorm schelen als er een voor motortvoertuigen duidelijker stoplichtsignaal óók aan de verkeerde kant te zien zou zijn.

-----------------

Kerhofstraat kruising Breukenweg

Kerhofstraat kruising Breukenweg de voetgangers oversteekplaats is onoverzichtig s-avond en er wordt hard gereden omdat er een versmalling is met voorrangsregel. Ik heb zelf al verschillende keren moeten rennen dat ik bijna aangereden word door auto's. Stuk terug steek ik mindergevaarlijk over zonder zebrapad. Ook is het dringen, hoe komt men erbij om een versmalling en een oversteekplaat te maken bij een kruispunt die voorrang moet geven

-----------------

Broekveldweg / Julianastraat

Je heb op deze splitsing als je van de broekveld weg komt geen over zicht op het verkeer wat zo wel links als rechts komt Dat geld ook als je onder het viaduct vandaan in komt de links bocht richting Julianastraat. De geld ook voor de volgende bocht waar de zonnepanelen in de weg staan. En deze helen weg zou wel een opknapbeurt kunnen gebruiken

-----------------

Heren van Tegelen/Broeklaan Tegelen en Ruys de Beerenbrouckstraat/Broeklaan

Als chauffeur op Uw Wijkbus in Tegelen heb ik vele drempels te nemen. Twee van de meest ergerlijke drempels zijn bovengenoemde. Ik snap, dat drempels (helaas) nodig zijn. Maar deze zijn verschrikkelijk, hoe langzaam je er ook overheen

-----------------

Lingsterhofweg/van Wevelickhovenstraat

Enkele keren per dag, als de scholen beginnen en eindigen, ontstaan er gevaarlijke situaties. Mensen die kinderen brengen/halen parkeren daar waar een gaatje is. Op het trottoir, voor uitritten, in de bocht van een weg, etc. Als chauffeur van Uw Wijkbus kan ik er regelmatig niet door. Stop-/parkeerverbod aan één kant van de weg helpt al. Regelmatige controle zal absoluut nodig zijn.

-----------------

Kalderkerkerweg

De problemen betreffende de leefbaarheid zijn al meer dan 30 jaar oud. Om de problemen te verminderen zijn er in het verleden door politici van allerlei pluimage, ook van de VVD, diverse beloften gedaan naar de bewoners van de KK-weg. 1.Ter vermindering van het vrachtverkeer zou er aan de achterkant van de bedrijven een ontsluitingsweg worden aangelegd. Nooit uitgevoerd; Met het aanleggen van de R73 en R74 zou het doorgaande verkeer, richting Nettetal-Kaldenkirchen, middels borden verwezen worden naar de autowegen. Geen doorgaande vrachtverkeer meer over de KK-weg in Tegelen. Kaldenkerken heeft drie op en afritten. Tegelen geen. Er is regelmatig bij de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren naar gevraagd. Borden op de R73, komend vanaf Roermond, verwijzen bijvoorbeeld niet door naar de afslag Venlo Zuid maar vanaf de afslag Belfeld/Nettetal via de Steilrandweg en de KK-weg in Tegelen naar Kaldenkerken/ Nettetal. Dit is, tot op heden, niet uitgevoerd. Opvallend is dat, nu de KK-weg in verband met werkzaamheden volledig is afgesloten, dit wel kan als omleidroute.

Heden.

De KK-weg wordt nu aangepast mede met als doel de veiligheid van fietsers te bevorderen. Deze aanpassingen geven geen verbetering van de leefbaarheid van bewoners aan de KK-weg in Tegelen. Als het aantal verkeersbewegingen gelijkt blijft of verder toeneemt dat zal dit geen verbetering maar een verslechtering van de leefbaarheid voor de bewoners aan de KK-weg geven. Verder wordt er met name in de avond en nacht idioot hard gereden. Het lijkt wel op racen. Als bewoner zit je dan rechtop in bed. Er is regelmatig gevraagd voor snelheidscontrole maar dit blijkt onmogelijk.

-----------------

Sint Martinusstraat

Sinds een paar jaar is een deel van de Martinusstraat 'hersteld' in historische staat om bewoners te herinneren aan een openbare wasplaats die hier 300 jaar geleden in gebruik was. De straat is nu voorzien van kinderkopjes (!) die auto en fiets door elkaar rammelen. Fietsers kiezen massaal voor het smalle voetpad langs de weg dat gevaarlijk dicht langs de voordeuren van de huizenrij voert. Bewoners zijn hier vast niet blij mee. Reden dat ze fikse bloembakken op het voetpad en de bordjes 'niet fietsen' hebben laten plaatsen. Dit baat echter niet, de kinderkopjes zijn te erg.

Een gevaarlijke en vervelende situatie kortom voor iedereen. Gewenste oplossing: een fatsoenlijke strook op de weg om op te fietsen, een partij cement volstaat om het wegdek te egaliseren. Of natuurlijk de weg in oorspronkelijke staat herstellen, 20e- en niet 18e-eeuwse stijl wel te verstaan. Eventueel gebruik maken van de overgebleven Europese subsidie die is verkregen voor de aanleg. En een mooi bord met uitleg van de historie zodat we voortaan _vrolijk_ langs de wasplaats fietsen!

-----------------