Velden

Reeds gemelde verkeersknelpunten

Vilgert - Rijksweg (zowel kruising Vilgert - Rijksweg - Kloosterstraat/Schipholweg en Vilgert (aansluiting Oude heerweg)-Rijksweg)
De ontsluiting van het gebied van het gebied rond de Vilgert op de Rijksweg is niet berekend op de groeiende bevolking. Dit lijdt tot gevaarlijke situatie bij de Rijksweg en de Vilgert zelf is niet geschikt zoals het nu is ingericht. De vilgert zelf heeft, op sommige stukken, geen ruimte voor 2 voertuigen langs elkaar (laat staan zwaarder verkeer).

-----------------

Rijksweg Velden, kruising de Krosselt.
en de Krosselt zelf

Geen voorsorteerstrook op rijksweg ondanks toegenomen drukte Krosselt, vaak gevaarlijk door stilstaand verkeer op rijstrook wat linksaf wil de Krosselt in.

Ook in de Krosselt zelf vaak hardrijdend verkeer, door het grote verschil 80kmh rijksweg vs. 30kmh in de Krosselt

-----------------

Schandeloseweg Velden kruising sporthal en oversteekplaats basissschool
Op de Schandeloseweg mag maar 30 km gereden worden. Mensen vergeten dat het verkeer van rechts voorrang heeft . Zeer onveilige oversteekplasts voor de basisschool

-----------------

Verkeerssituatie in Velden-Oost en Schandelo
Het is fijn wonen in Velden én het is fijn wandelen en fietsen in ons mooie buitengebied. Volop natuur en groen. Het is zo fijn wonen dat ons mooie dorp de laatste jaren flink is uitgebreid met mooie woningen aan de Heideweg, Kraneveld, de Vilgert, Schandeloseweg en Aan Vreezen. Tegelijkertijd zien
we Schandelo industrialiseren door uitbreiding van melkveehouderijen, glas- en tuinbouw en mogelijk een mestfabriek in Schandelo. Hierdoor zijn straten als de Vilgert, Schandelo (de straat), de Schandeloseweg, Straelseweg, de Heideweg en Kraneveld ontsluitingswegen geworden, voor zowel woon- werkverkeer als steeds zwaarder wordend vracht- en agrarisch verkeer. De infrastructuur is
hier niet op ingericht en met name Kraneveld, Heideweg, de Vilgert en Straelseweg zijn smalle wegen. Niet gemotoriseerde weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers, moeten van diezelfde smalle weg gebruik maken. Deze straten zijn niet meer geschikt voor de veelheid en diversiteit aan weggebruikers.
Wij zien onze kinderen, ouderen en mensen die slecht ter been zijn, maar ook fietsers en wandelaars in de verdrukking komen door grote vrachtwagens en hard rijdend personenverkeer. Op alle wegen is het een 50 km/u zone. Toch wordt er erg hard gereden. Dagelijks zien we voor onze ogen bijnaongelukken. We maken ons dan grote zorgen over de verkeersveiligheid. Onze tuinen en opritten worden gebruikt als uitwijkhavens, omdat de wegen niet berekend zijn op het zware verkeer. Ook  zorgt dit voor trillingen. Kortom: de huidige infrastructuur past niet bij het weggebruik. Naar de
toekomst toe waarschijnlijk al helemaal niet. 

-----------------

Heideweg velden.

Een drukke slechte weg binnen de bebouwde kom waar veel vrachtverkeer komt ivm landbouw bedrijven en boeren bedrijven.
Maar hier ook veel fietsers en wandel verkeer. De jeugd die hier woont wordt gewoon naar school gebracht. Weet zijn geen fietspaden. 2 vrachtwagens naar elkaar past niet. Toch door heen en terugkomend verkeerd van de bedrijven, paseren ze elkaar toch. Naast de weg dan ook alleen maar zand met gaten. Ook wordt hier te hard gereden door Duitsers die hier rijden, vrachtwagens en ander verkeer. De gemeente weet hier al jaren vanaf. Met de buurt zijn we ook in gesprek, echter er gebeurd niets. Vanuit de gemeente geen echtt begrip voor de situatie. Kortom de gemeente ziet het niet als nood, het is wachten op de eerste echte goede aanrijding.
De weg is vorig jaar gedeeltelijk vernieuwd. Maar de gaten zijn niet opgevuld. Er zijn geen fietspaden aangelegd zoals beloofd. Het vracht verkeer wordt geen andere route aangeboden. 30 km zone en eenrichtingsverkeer weg zou een oplossing kunnen zijn. Nu wordt er als een gek gereden hier.

-----------------

Oude Venloseweg in de bebouwde kom van Velden
Ongeveer 10 jaar geleden zijn er metingen gedaan betreffende de gereden snelheden
Meer dan 78 % reed te hard met snelheden boven 100 km pu. In die periode is de weg heringericht ivm riolering herstel. Ik heb toen gesproken met de betreffende wethouder, ook met de afdeling van de gemeente Venlo, deze hebben een kast opgehangen ivm de snelheden.
Na de herinrichting., zou er gehandhaafd worden, dus niet, want werd mij verteld, de situatie is niet doelmatich verkeersremend ingericht, op mijn vraag of aan het parkernen op de stoep, dat kon niet omdat deze te laag zou zijn, ook het schoolgaande vekeer fietser en ook volwassenen gaan over de stoep als er verkeer aan komt, op dit moment is een buurtbewoner ook weer in gesprek met de gemeente ik heb toendertijd hantekeningen ingezameld en deze aan geboden aan de wethouder, maar na 10 jaar nog niets gebeurt, er werd mij toen vetelt door de betreffende wijkagent dat niet bekeurd mocht worden, omdat gezien de verkeerde inrichting van deze zones een kwijtschelding tot gevolg had. Rest my case, ook handhaven op de algemeen geldende max snelheid van 50 km in de bebouwde kom bood geen mogenlijkheid, om de 30 km zone via de gemeente was ingezet door gemeentelijk besluit.
Maar laat ons eerst terug gaan naar het begin en dat is regels zijn er om gevolgd te worden.  Gr. Will

-----------------