Venlo

Reeds gemelde verkeersknelpunten

Het fietspad langs de N271 ter hoogte van Canon.

Het fietspad is erg oncomfortabel en gevaarlijk door de vele hobbels die in het fietspad zitten.

-----------------

Bevrijdingsweg
Auxiliatrixweg en het spoor.

Er rijden veel auto's en motoren met een hoge snelheid door de straat. Nu brengt dat veel onveilige situaties met zich mee, aangezien er ook geen stoep is om op te wandelen. De laatste jaren zijn er veel gezinnen met kinderen in de straat bij gekomen wat het allemaal nog onveiliger maakt. Nu willen we niet wachten tot er een ongeluk gebeurt. Dat willen we voor zijn. Dit kan evt voorkomen worden door de maximum snelheid omlaag halen door middel van verkeersremmers (drempels of wegversmalling). 

-----------------

Laaghuissingel/Rijnbeekstraat

Trottoir Laaghuissingel/Rijnbeekstraat is gevaarlijk, loopt schuin af en is op een hoek veel te smal: veel senioren met rollator maken hier gebruik van. Oplossing: boom op die hoek verwijderen en trottoir breder en vlak maken.

-----------------

Hogeweg vanaf Bisschop Hoensbroeckstraat naar noorden

De Hogeweg is vanaf de Bisschop Hoensbroeckstraat naar het noorden eigenlijk ongeschikt voor vrachtverkeer. Ook omdat er geen vrachtverkeer is toegestaan op de Karbinderstraat.
Regelmatig rijdt een vrachtwagen hier op klem, om vervolgens achteruit te moeten rijden tot de Zand Arabiëweg. Deze bocht is dan zo krap dat er al menig paaltje in de bochten stuk gereden is.
Maak daarom de Hogeweg vanaf de Bisschop Hoensbroekweg naar het noorden verboden voor vrachtwagens. Via de Bisschop Hoensbroekweg kunnen ze makkelijk naar de Veldenseweg rijden.

-----------------

Molenstraat - Gasthuiskampstraat

Dagelijks hebben schoolgaande kinderen moeite om, zowel fietsend als lopend, goed en wel op school te geraken door de verkeerssituatie op de molenstraat. Door de drukke ochtendspits, de wegversmallingen en geparkeerde auto's aan beide kanten van de weg is dit voor volwassenen alleen al een onoverzichtelijk stuk.

Door de zusterstraat aan te passen naar een eenrichtingsweg is ons inziens een goed begin gemaakt. Dit kan wat ons betreft verder worden doorgetrokken. Door ook de molenstraat én de gasthuiskampstraat een eenrichtingsweg te maken wordt een hoop opgelost. Hierdoor is geen wegversmalling meer nodig op de molenstraat en wordt het fietsend verkeer voorzien van meer fietsruimte. De suggestie is om de richting van laaghuissingel naar straelseweg eenrichtingsverkeer te maken en op de gasthuiskampstraat de andere kant op (lees: straelseweg naar Deken van oppensingel). Op z'n minst zou een zebrapad tussen Poppo en de zusterstraat de schoolgaande voetganger al een hoop schelen

-----------------

Boerendansweg

Gemeente heeft 2 jaar geleden de straat vernieuwd. Aan de oneven kant is het trottoir verkleind en verlaagd met een rode strook en witte streep om te parkeren.
Inmiddels staan de auto's steeds verder op het trottoir geparkeerd, waardoor je er soms niet kunt lopen.
Hierdoor is het rijgedeelte ook breder geworden, waardoor er harder wordt gereden dan toegestaan.zekfs als vluchtroute met achtervolging is de straat nu populair, 2 maal in 1 jaar.

-----------------

Snelheid Brialmontstraat te hoog

De Brialmontstraat wordt soms gebruikt als afkorting om van de Laaghuissingel bij het Europaplein te komen. Ook andersom wordt de straat gebruikt om vanaf de Krefeldseweg via de Jean Laudystraat en de Herungerweg bij de Laaghuissingel te komen om op die manier een extra verkeerslicht te ontlopen. In de straat rijden veel auto's veel te hard door. Er ligt één drempel, maar die is zo laag dat men hier niet langzamer van gaat rijden.

-----------------

Craneveldstraat en Bisschop Lindanusstraat in/uitgang fietsenstalling Valuascollege

Bij dit kruispunt bevind zich de in/uitgang van het Valuascollege en het sportcomplex Craneveld. Het is een zeer onoverzichtelijk punt waar vaak met hoge snelheden gereden wordt. Bij slecht weer worden er vaak leerlingen door ouders met de auto gebracht en gehaald wat de situatie nog onoverzichtelijker maakt. Graag zou ik met een medewerker van de gemeente samen de situatie ter plaatse bekijken om samen tot een veilige oplossing te komen.

-----------------

Engeliena Schaapstraat

De Engeliena Schaapstraat komt uit op de Vijverhofstraat waar weer de Vijverhofschool (speciaal onderwijs) is gevestigd.

Het probleem is hier, veel vrachtverkeer die via de TomTom door deze straat gestuurd worden en waar veel veiligere alternatieve voor handen zijn.

Vrachtwagens blokkeren de weg omdat ze de bocht niet kunnen krijgen of elkaar niet kunnen passeren..

-----------------

Kaldenkerkerweg oversteken vanuit Aragonstraat

Kaldenkerkerweg oversteken vanuit Aragonstraat of tegenovergestelde richting.
Met de auto dien je het verhoogde fietspad op te rijden om veilig over te steken. Je hebt dan kans een fietser aan te rijden die de berg af komt!
Voor beide verkeersdeelnemers zeer onoverzichtelijk en gevaarlijk!
Ik begrijp niet waarom de verkeerslichten zijn weggehaald?

-----------------

Straelseweg tussen Mercatorstraat/Noord Binnensingel en Molenstraat/Bisschop Schrijnenstraat

Dit stuk weg in de wijk Venlo Centrum Binnenstad en Venlo Noord is wegens ernstige overschrijding van de max. snelheid een uiterst gevaarlijke weg. dagelijks steken vanuit de Gasthuiskampstraat via Craneveldstraat v.v. vele leerlingen per fiets over naar en van het Valuascollege. Op dit kruispunt staat een verkeerslichten installatie maar heeft onvoldoende een remmende werking op de snelheid. Fietsers die net door oranje/rood rijden of iets te vroeg lopen gevaar. Verder is het op de weg oversteken ter plaatse waar geen verkeerslichten staan gevaarlijk.
Het zebrapad ter hoogte van Bisschop Schrijnenstraat/Molenstaat wordt dagelijks gebruikt door schoolgaande kinderen en ouders van Bs. De Meule en Rudolf Steiner school. Ook voor deze verkeersdeelnemers ontstaan door de hoge snelheid gevaarlijke situaties.
Snelheid remmende maatregelen dienen zo snel mogelijk te worden uitgevoerd op dit stuk Straelseweg.

-----------------

Karel van Egdmondstraat, Venlo.
Vanaf rotonde Groenstraat naar boven tot aan de Postweg.

Veel automobilisten wanen zich daar als Max Verstappen. Opvallend is dat het auto's betreft van het dure prijs klasse. Hoge snelheden maakt het voor mensen die daar wandelen, rennen of de viervoeters uit laten tot een zeer onveilige plek. Het oversteken op zebrapad is gevaarlijk maar ook het oversteken bij de bosrand is zeer gevaarlijk. Melden van deze gevaarlijke situatie is en ook gebleken zinloos. Niet gehoord of gezien. Je word niet serieus genomen en verantwoording bij de voetgangers gelegd.

-----------------

Maaskade-Peperstraat.

Aan de Maaskade zijn bouwwerkzaamheden Deze gaan nog 2 jaar duren. Weg wordt,ondanks verkeerslichten, nog steeds gebruikt als racebaan en veelal duitsers ,die denken dat ze op de Peperstraat kunnen parkeren. Er geldt daar een parkeerverbod. Ondanks vele maatregelen,zoals hekken en niet goed zichtbare P verbodsborden wordt er volop geparkeerd. Handhaving is er vaak niet te zien. Dit is al jaren een probleem. Wanneer wordt dit definitief opgelost?

-----------------

Venlo -oost . Kruising Kaldenkerweg met Van Aragonstraat

Na weghalen van verkeerslichten moet je vanuit Van Aragonstraat op fietspad met auto staan om te zien of er verkeer aankomt van Ksldenkerkerweg. Ook verhoging stoep Van Aragonstraat naar Kaldenkerkerweg maakt het nog gevaarlijker-

-----------------

Bushaltes die direkt aan een fietspad liggen

Veel bushaltes zijn gevaarlijk die direkt aan de weg liggen met een fietspad, bijvoorbeeld de halte Burgemeester Gommansstraat richting station Venlo, vaak als ik daar halteer dan nemen vaak de fietsers het trottoir terwijl passagiers in of uitstappen.
Ook het fietspad kaldenkerkerweg dat langs het busstation richting duitsland ligt is gevaarlijk, er komen vaak fietsers/E fietsen scooters e.d. vanuit het stationplein met een rotvaart richting Duitsland.

(ik ben buschauffeur in o.a. Venlo)

-----------------

Splitsing Urbanusweg met van der Grintenweg

Punt is onoverzichtelijk voor met name auto 's die het dubbele fietspad naar de oude Venloseweg moeten oversteken. Drie jaar geleden ben ik op het fietspad aangereden door een auto. Een jaar geleden is mijn zoon aangereden op hetzelfde punt. Gelukkig was de schade grotendeels materieel. Tot voor kort kwam ik bijna dagelijks op dit punt en heb vaak situaties gezien die net goed afliepen
Ik heb dit aangemeld bij de Gemeente Venlo. Als terugmelding kreeg ik te horen dat alles volgens de regels is aangelegd bla, bla, bla.

-----------------

Klagenfurtlaan

Sinds de renovatie van de Klagenfurtlaan ongeveer 10 jaar geleden zijn anwb borden tijdelijk afgeplakt. Als automobilisten vanaf herongen naar beneden rijden is één bord nog steeds afgeplakt n.l. richting Mönchen Gladbach. Reeds miniaa 5 keer met foto's gemeld bij gemeente en anwb, geen reactie.

-----------------

Kruispunt bij de Loco

Een drukke kruising in Jakarta is er niks bij. Met name e-bikes en voorbijscheurende maaltijdbezorgdiensten zorgen voor hachelijke en onveilige situaties.

-----------------

Rotonde Venlo station.

Fietsers komen van alle kanten om hier over te steken. Via dekant van Domino's (koninginnensingel), via.de overkant (Koninginnensingel) vanuit Limburgs Museum, vanuit rotonde fietspad van Rijnsingel en via fietspad station.

Evt oplossing: fietsers gewoon rechtsom de rotonde laten volgen,net zoals de automobilisten.geen fietsverkeer vanuit Limburgs Museum en die kant van Koninginnensingel

-----------------

Rotonde richting Sloterbeekstraat

Enge rotonde...als je van de stad afkomt en richting de Sloterbeekstraat fietst kom je op deze rotonde uit. Deze rotonde is (net als vele andere in Venlo) slecht aangelegd. De auto's die ook van die kant komen (stads kant) kunnen bijna rechtdoor rijden richting rechts, het zicht op fietsers hebben ze niet omdat ze niet goed kunnen aanrijden om af te slaan.
Zelfs al steek je je hand uit naar links en heb je je licht aan op de fiets dan nog wordt je bijna niet gezien. En omdat ze bijna rechtdoor naar rechts kunnen geven ze nog extra gas om je voor te zijn.

Zie de rode lijnen op de foto

-----------------

Karbinderstraat rechtsaf de Nijmeegseweg op.

Stoplicht rechtsaf (karbinderstraat) gaat gelijk met de voetgangers die de Nijmeegseweg willen oversteken op groen!
Auto zit dan al met 4 wielen op de Nijmeegseweg omdat de oversteekplaats een stukje verderop ligt. Er ontstaan dagelijks gevaarlijke situaties voor overstekende voetgangers. Gemotoriseerd verkeer (zit volledig op de voorrangsweg aldaar) gaat voor maar dat is lastig uit te leggen

-----------------

Oversteekplaats fietsers Karbinderstraat / st. Urbanusweg

Waar de gemeente Venlo ook goed in is, is steeds fietspaden zo aanleggen dat je op sommige plekken moet oversteken omdat aan de andere kant van de weg het verdere fietspad ligt. Als er nou 30 km werd gereden dan ala, maar dit oversteken is niets en er wordt (te) hard gereden.

-----------------

Postweg

Postweg venlo is een racebaan. Autos die vanuit de karel van egmondstraat de postweg oprijden (in beide richtingen) gaan met snelheden van 80 km of hoger over de postweg.
Bij mij voor de deur op de kruising orchideeweg/postweg/hinsbeckersweg waar fietsroutes lopen en vele wandelaars zijn is een gevaarlijk punt. Voorstel om op deze kruising een drempel te plaatsen ter breedte vd orchideeweg.
Ook het onoverzichtelijk punt Stalberg/ Postweg is een issue

-----------------

Paldenkerkerweg vanaf Casinoweg tot rotonde Vierpaardjes

Er rijden dagelijks heel veel auto's heel hard de berg op en vooral de berg af. Vaak staan er auto's geparkeerd op de straat wegens het ontbreken van parkeervakken. Dit veroorzaakt niet alleen gevaarlijke verkeerssituaties, maar ook geluidsoverlast.
Het ontbreken van parkeervakken aan de linkerzijde van de Kaldenkerkerweg (vanaf de rotonde naar boven gezien) tussen de Dr. Poelsplein veroorzaakt ook geregeld 'bijna' ongelukken van parkeerders die hun pakketje ophalen of brengen bij de sigarenwinkel aldaar.

Het toekomstperspectief is bovendien zeer ongunstig, omdat de ondertunneling van de Vierpaardjes een verkeersaanzuigende werking heeft (wat is toegegeven door de gemeente, omdat de route via de Vierpaardjes zonder barrière van het spoor voor automobilisten aantrekkelijk wordt). Daar bovenop komt een supermarkt met ruim 100 parkeerplaatsen op het oude-Gebraterrein.

Bewoners pleiten voor verkeersremmende maatregelen en het onaantrekkelijker maken van de Kaldenkerkerweg, in elk geval wat betreft hardrijden, en het aantrekkelijker maken met groen en parkeervakken. Dit ook gelet op het hiervoor genoemde toekomstperspectief.

-----------------

Oversteekplaats Burg van Rijnsingel naar Julianapark

Is beveiligd met stoplichten. De stoplichten worden echter niet tegelijkertijd rood voor verkeer op Burg van Rijnsingel. Dit heeft al een aantal maken tot gevaarlijke situaties geleid. Stoplichten op elkaar afstemmen.

-----------------

Kruising Tegelseweg - Professor Gelissensingel

Betreft de oversteekplaats als je vanaf de Tegelseweg komt en de Professor Gelissensingel oversteekt.
De oversteekplaats is verdeeld in 2 losse delen, waardoor je groen krijgt vanaf de stoep tot het midden van de weg (waar geen veilige stoep is om te blijven wachten) en vervolgens moet je wachten totdat de afslaande auto's weer rood krijgen om het tweede gedeelte weer groen te krijgen. Een veiligere keuze is om dat hele stuk in 1x groen te krijgen zodat je als voetganger meteen kunt doorlopen naar de stoep.

-----------------

Burgemeester van rijnsingel/ oversteek naar de Goltziosstraat en of Stalberg

Verkeerslichten van de voetganger is vrij kort afgestemd. Met een fysieke beperking loop je altijd door rood. Zeer gevaarlijk gezien de optrekkende auto's

-----------------

De Hulsforthofweg bij de sportvelden

Dit is een gevaarlijke straat
Komt ook door de schoolgaande jeugd
En ook door de geparkeerde auto's die het kerkhof bezoeken

-----------------

Fiets oversteekplek Kaldenkerkerweg naar Maagdenbergweg

Dit is een hele onoverzichtelijke plek om over te steken. Als men van de Kaldenkerkerweg naar de Maagdenbergweg wil oversteken met de fiets / scooter. Doordat er een flauwe bocht inzit als men vanuit de rijrichting ter hoogte van restaurant Boedha kan men niet goed zien hoeveel verkeer er aan komt en wat voor verkeer. Hier wordt ook ontzettend hard gereden. Doordat er ook nog veel auto's geparkeerd staan is het overzicht helemaal niet goed, heel moeilijk in te schatten. In het verleden zijn er hier al heel vaak ongelukken geweest tussen auto's en fietsers, zelfs, helaas, met dodelijke afloop. Oplossing stoplicht voor auto's neerzetten welke alleen op rood springen als er fietsers staan te wachten.

-----------------

Fietsersoversteekplaats Guliksebaan - Ganzenstraat

Daar wordt veel te hard gereden. Oversteken is ondanks de vluchtheuvel in het midden een waagstuk. verder is de hele verkeerssituatie bij de overweg-uitrit Ganzenstraat onoverzichtelijk. Veel auto's die uit de Ganzenstraat komen keren toch op de Guliksebaan. Te lamlendig ff door te rijden naar volgende rotonde.o

-----------------

Rotonde / Sloterbeekstraat

Benaderen grote rotonde vanaf Sloterbeekstraat is vaak een leidensweg. Er kunnen +/- 3 auto's door bij groen licht, daarna zeker 3 tot 5 minuten verkeerslicht weer op rood.

-----------------

Schaapsdijkweg

Betreft een 30 km zone, waarbij (over het algemeen in de hele zone) waar snelheden tot wel 70 km worden gereden. Hier bevinden zich veel spelende kinderen, toegang naar sportvelden, fietsers en wandelaars. De situatie is onveilig en is wachten op zware ongelukken. Oplossing door verkeersremmende maatregelen (bloembakken, dorpels, etc. of vaste flitspalen. Op z'n minst regelmatige snelheidscontrole door politie.

-----------------

Molenweg

Er wordt continue te hard gereden. 's ochtends staat het regelmatig vast. Er ontstaan regelmatig zeer gevaarlijke situaties en dat terwijl er 3 basisscholen direct of vrijwel direct gelegen zijn aan deze weg.

-----------------

Afdaling Kaldenkerkerweg

Levensgevaarlijke afdaling voor fietsers met talloze obstakels die moeten worden ontweken met snelheden van 30+

-----------------

Onnodige verkeersborden

Overal in de gemeente Venlo staan borden die allang verwijderd hadden moeten zijn.
Het betreft borden die geplaatst zijn tbv wegwerkzaamheden en "vergeten" zijn.makkelijk te herkennen omdat ze met een aanhouder in de grond staan. Voortaan stuur ik foto's mee.

-----------------

Kruising Dominee de Jonglaan / Oscar Woltersstraat / Van Soeststraat

Met name Dominee de Jonglaan wordt erg hard gereden. In deze straat/wijk wonen veel jonge kinderen en het is wachten op een ernstig ongeluk

-----------------

Schaapsdijkweg tussen Groenstraat en Postweg

In deze straat wordt veel te hard gereden. De straat ligt (grotendeels) in een 30 km -zone maar is niet als dusdanig ingericht. Er wordt vaak harder dan 50 kmu gereden en snelheden boven 80 km/u zijn ook geen uitzondering.

De straat is dermate breed en overzichtelijk dat chauffeurs denken met deze snelheden te kunnen rijden. Het ontbreken van trottoirs en fietspaden maakt echter dat de situatie ronduit gevaarlijk is. Er wonen kleine kinderen in de straat en de straat wordt gebruikt door kinderen die naar de scouting en tennisclub gaan.

-----------------

St. Urbanusweg t.h.v. Karbinderstraat.

Waar fietsers vanuit het centrum oversteken naar het fietspad en gedeeltelijk tegen het verkeer in fietsen. Tevens wordt vaak er te hard gereden over deze weg.

-----------------

Rotonde familiekerk

Op deze rotonde is er zeer slecht zicht als je de Hertog Reinoudsingel op wil draaien. Je kunt dan bijna niet zien of er fietsers aankomen vanuit de Belletablestraat. Het lijkt er op dat de hoek tussen Belletablestraat en Hertog Reinoudsingel te klein is waardoor het directe zicht en het zicht in je spiegels belemmerd wordt.

-----------------

Rotonde Stadskantoor

Als je vanaf de K'singel naar Blerick rijdt is het voorsorteren al niet logisch. Auto's die links naast je staan snijden je op een gegeven moment als die ook naar Blerick blijken te gaan.
Verder is de bocht naar Blerick/stadsbrug onder de brug gevaarlijk. Er is een stuk beklinkerd in plaats van geasfalteerd en de bocht is heel krap. Vaak staan er voetgangers op 15 cm van ja af als je de bocht neemt.

-----------------

Rotonde Station richting A67 en v,a. De Tunnel ri A67

Dit stuk weg Burgemeester v.Rijnsingel richting Wezelseweg is tussen 16.00 &:23.00 een RACE BAAN snelheden tussen 100 & 180 km worden hier gereden

-----------------

Vinckenhofstraat Venlo

Parkeerverbod bij winkels, wordt niet gehandhaafd. Dagelijks tientallen overtreders. Op zaterdag honderden.
Vinckenhofstraat Venlo veel te smal door veelheid parkeerders. Er zijn niet genoeg parkeerhavens bij winkels, daarom wordt er verkeerd geparkeerd.. Ofwel handhaaf of haal parkeerverbodbord weg.

-----------------

Kruising Hogeschoorweg en Dokter Bloemenkampstraat

Ontzettend onoverzichtelijk en er wordt veel te hard gereden, alsof het een snelweg is

-----------------

Hoek Bisschop Schrijnenstraat/Hogeweg

Op deze hoek staan altijd auto's geparkeerd voor een bezoek aan de friteskraam op deze hoek. Vooral in het donker en met veel verkeer (bussen) is dit een onveilige situatie.
Misschien markeren met gele streep ?

-----------------

Stoplicht richting fietspad spoorbrug

Dit stoplicht is zo afgesteld dat als er een auto komt het groene licht voor fietsers op rood springt. Eigenlijk zou dit andersom moeten, wanneer een fietser nadert dan op groen.
Geef fietsers voorrang ipv auto’s.

Liselot vraagt tevens aandacht voor de veiligheidsituatie van fietsers algemeen. Zij vindt dat zowel rotondes als 30 km zones erg gevaarlijk zijn. Er wordt te hard gereden en voorrang te weinig verleent

-----------------

Pastoor Op Heijstraat net een racebaan en het parkeren bij de school

Net een racebaan en het parkeren bij de school
Emmastraat een race baan.

-----------------

Oversteekpunten Maaskade/Sint Urbanusweg (thv Sliënberg / Karbinderstraat / Van der Grintenstraat (2x)

Vanaf het UWV-kantoor richting Canon (Océ)/Noorderppoort is het met de fiets een gevaarlijke onderneming.
"Oversteken" op de hoek van de Peperstraat met een gevaarlijke knik/onoverzichtelijk punt bij de "Lage loswal", dan weer terug naar de andere kant van de weg net voor de Sliënberg (waar de rotonde ook niet echt fietsvriendelijk is, dan thv Karbinderstraat weer oversteken (hele ongelukkige oversteek vanuit centrum Venlo), dan "tegen het verkeer in" richting Van der Grintenstraat om daar vervolgens thv ingang Océ Hakkestraat/Vd Grintenstraat wederom over te moeten steken (naar de juiste kant) en de ingangen van Canon/Océ passeren.

-----------------

Herungerweg, Jean Laudystraat, Schaapsdijkweg

Op de Jean Laudystraat richting kruispunt met de Weselseweg wordt vaak veel te hard gereden, kennelijk met het doel het groen verkeerslicht alsnog te halen. Daarbij worden 2 kruisende wegen met verkeer van rechts vaak over het hoofd gezien.

Vanaf de Weselseweg richting Schaapsdijkweg wordt de 30 km zone vrijwel standaard genegeerd. De kruising met de Herungerweg wordt zonder snelheid te minderen over gestoken.

Zoals al in ander bericht gemeld. De gereden snelheid op de Schaapsdijk is zelden 30 km per uur. De “verborgen” Spinolaweg en het van rechts kruisende verkeer zorgen voor gevaarlijke situaties.

De onoverzichtijke verkeersremmende maatregel bij het Burgemeester Bergerpark en de net daar achter gesitueerde oversteekplaats zijn niet echt veilig te noemen.

-----------------

Koninginnesingel - Spoortstraat

Autobestuurders die van de Koninginnesingel naar Spoorstraat afslaan of van Spoorstraat de Koninginnesingel op willen rijden, hebben te maken met fietsers/scooters van twee kanten. Fietsers/scooters worden hier echter vaker over het hoofd gezien, waardoor veel botsingen, en nog meer bijna botsingen, ontstaan.

-----------------

T-splitsing St. Urbanusweg en Van der Grintenstraat.

Dit punt is enorm onoverzichtelijk. Zie er bijna dagelijks wel iemand bijna worden aangereden!

-----------------

Af-toerit fietsbrug Venlose kant

Aan de Venlose kant van de fietsbrug komen te veel fietsstromen/wandelstromen bij elkaar.
Fietsbrug vanuit Blerick richting stadsbrug / Koninginnesingel / Jodestraat, vanuit stadsbrug richting Koninginnesingel / Jodestraat / fietsbrug en dan vanuit Venlo centrum richting fietsbrug / stadsbrug / Jodestraat. Tel daar ook nog wandelaars bij en het is een mierenhoop van mensen / fietsen en richtingen.

-----------------

Aragonstraat-Kaldenkerkerweg-Kapl. Naustraat.

Sinds het weghalen van de verkeerslichten en de reconstructie van de kruising moeten auto's vanuit de Aragonstraat of Kapl. Naustraat midden op het fietspad gaan staan om uitzicht te hebben op het verkeer komende vanuit het centrum en vanaf de grens.

-----------------

Puteanusstraat/Maaskade rotonde

Ik weet niet of ik hier aan het juiste adres ben om dit te melden. Zelf vind ik het wel een gevaarlijke situatie.
Ik woon zelf in de Sliënbergflat die aan de rotonde grenst aan de puteanusstraat/maaskade in Venlo. Ik zie hier (zie foto, rood omcirkeld) in de bocht, regelmatig ongelukken gebeuren van fietsers, scooters, brommers die hier uitglijden en vallen vanwege (gladheid of slecht wegdek?)
Afgelopen week is hier weer iemand opgehaald met de ambulance. Ook mijn vader is hier eergister gevallen met de fiets, wat gelukkig goed is afgelopen. Misschien zou hier eens naar gekeken kunnen worden om nog meer ongevallen te kunnen voorkomen.

-----------------

Molenstraat kruising Albert Cuypstraat /zusterstraat
Mgr. Zwijsenstraat/ Ferdinand Bolstraat

Ondanks alle maatregelen zoals 30 km
Borden melding school enz
Is de molenstraat net racebaan
Verkeer van rechts heeft hier voorrang dit is een utopie. Dagelijks maken wij dit helaas mee.

-----------------

in- en uitgang Q-park MBLV

Bij het inrijden vanaf de Koninginnesingel is er door de te hoge haag slecht zicht op (brom)fietsverkeer.
Dit verkeer komt vanaf 2 kanten.
Bij het uitrijden loopt dit ook niet lekker waardoor je stil komt te staan op een steile helling in de garage. De auto die voor je staat dreigt dan naar achteren te lopen omdat niet iedereen goed hellingtrekken heeft geleerd.

-----------------

Schoolweg in Venlo ('t Ven)

Op de Schoolweg is sprake van een onveilige verkeerssituatie. Enerzijds wordt de max snelheid van 30km/uur ruim overschreden. De weg is breed en de drempel thv de Noordervaart is niet meer dan een bultje. De Schoolweg heeft een blinde kruising met de Oude Turfstraat en is in de directe nabijheid van Basisschool 't Sterrepad.

Anderzijds is het rond het begin en einde van de schooldag extra oppassen. Ouders parkeren auto's op de stoep waardoor kinderen tussen de auto's doorlopen. Daardoor zijn ze niet te zien voor passerende auto's. Ook lopen de kinderen over straat omdat de stoep juist vol staat met geparkeerde auto's.

Oplossing zou zijn het
1. Verhogen van de drempel Schoolweg-Noordervaartlaan.
2. Verhogen van het trottoir aan de schoolweg en ter hoogte van de splitsing met de Noordervaart te voorzien van een parkeerverbod. Aan de andere zijde van de basisschool ligt een groot parkeerterrein waar ouders naar toe kunnen uitwijken.

-----------------

Tichlarij /Laaghuissingel..
Heel onoverzichtelijk uitzicht.Vooral Tichlarij richting MBO
Staan altijd auto.s ,oversteken erg lastig omdat er van rechts ook altijd druk verkeer is

-----------------

Winkelveldstraat.
Sinds een aantal maanden is hier een 30 km zone. Er wordt echter vreselijk hard gereden, ook door de vele bedrijfswagens en -busjes. Aan de Winkelveldstraat is kinderopvang en buitenschoolse opvang gevestigd en Ballorig, een grote binnenspeeltuin. Het is levensgevaarlijk om hier over te steken. Graag maatregelen: drempels, borden, afsluiting...

-----------------

Hoek Rubensstraat / Frans Halsstraat.
Door veel te weinig parkeerplaatsen wordt er aan beide kanten van de straat geparkeerd
Als je met auto of fiets de hoek om wil zie je geen tegenligger aankomen .
En dan heb ik het nog niet eens over de snelheid van sommige bestuurders.
Veel kinderen op de fiets naar het Johan Cruyff voetbalveld.
Is een wonder dat er niet meer ongelukken gebeuren !!

-----------------

Noordzijde Nolensplein
Levensgevaarlijke situatie door alle bezorgers scooters en elektrische fietsen van New York pizza die allen in volle vaart de bushalte en de stoep op en af vliegen over de gehele lengte van de straat, vaak wordt er door hun ook het rode stoplicht genegeerd.

-----------------

Voetgangersoversteekplaats bij de stoplichten ter hoogte van de op- en afrit A73 zowel bij G+H en Fontys aan ziekenhuis zijde

De stoplichten voor de voetgangers gaan zeer snel weer op rood. Je bent dan nog niet over de helft en dan springt het rode licht weer aan. Zeer gevaarlijk, ook voor mensen die slecht ter been zijn.

-----------------

Stoplichten stadskantoor en Grote Kerk straat

Ik kom dagelijks bij de stoplichten bij het stadskantoor van en naar Tegelen. Er wordt ontzettend hard gereden van de stad richting Blerick, de brug op. En het valt op dat er heel vaak door het rood licht wordt gereden.

Ik heb een winkel op de Grote Kerkstraat in Venlo. Er rijden veel elektrische fietsen veel te hard en voor veel toeristen is het niet duidelijk dat het een openbare weg is dus die lopen midden op de weg.

-----------------

Kruising Kap.Nausstraat Kaldenkerkerweg en kruising Van Aragonstraat Kaldenkerkerweg

Beste, er is geen mogelijkheid meer voor veilig oversteken door en voor o.a. voetgangers, vanwege de verwijderde verkeerslichten op de Kaldenkerkerweg, daarnaast liggen er van beiden zijden hoge drempels die het zicht belemmeren voor zowel gemotoriseerd verkeer en andere verkeersdeelnemers.

Zebrapaden en verkeerslichten zouden kunndn bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Daarnaast bieden andere snelheids beperkende maatregelen kansen om het gemotoriseerd verkeer af te remmen, de Kaldenkerkerweg heeft regelmatig het karakter van een autoweg met de daarbijhorende maximum snelheid van 100km per uur. Een flitspaal wordt zelden ingezet, de smiley's die geplaatst zijn leveren een beperkt resultaat in waar ze voor bedoeld zijn.

-----------------

Rotondes Straelseweg bij de Jumbo in Venlo

Als je van de Molenstraat afkomt....de auto's hebben dan net een wegversmalling gehad en hebben geen zin om dan nog af te remmen en geven wat extra gas om de fietsers voor te blijven die van links komen terwijl de fietsers gewoon voorrang hebben.
Dit zelfde geld voor de auto's die vanaf de jumbo weer terug op die rotonde komen, niet af remmen maar juist gas geven om de fietsers voor te zijn.

En als auto's van het parkeerterrein komen, ze moeten een hobbel over, er staat een bankje wat belemmerend is voor het zicht. En de bocht naar rechts is niet goed aangelegd plus ze stuiten meteen op een zebrapad en dat zicht is ook slecht door de fietsenstalling

-----------------

Emmastraat Venlo-Zuid

Op de Emmastraat te Venlo-Zuid wordt helaas ontzettend hard gereden, hier zijn al meerdere ongelukken gebeurt en ze is een paar jaar geleden zelfs een dodelijk ongeluk geweest met een 70 jarige fietser.

-----------------

Straelseweg vanaf stoplichten Craneveldstraat naar Herungerstraat

Straelseweg vanaf stoplichten craneveldstraat naar herungerstraat is nu 50 km. Er wordt echter vaak 50+ Gereden. Waarom niet de 30!km doortrekken zoals in omliggende straten. Herungerstraat, martinusstraat

-----------------

Het Monsepad in Venlo-Zuid

Er wordt veel te hard gereden, 30 km is toegestaan. Ook wordt het Monsepad gebruikt als sluiproute vanaf de Vierpaardjes, Sloterbeekstraat, Monsepad, Genbroekstraat naar de Emmastraat. Het Monsepad wordt gebruikt door zwaar vrachtverkeer, terwijl de bestrating daar ongeschikt voor is en het Monsepad te smal is.

-----------------

Herungerweg Klagenfurtlaan

Reeds eerder gemeld, al bijna 10 jaar afgeplakt na renovatie Klagenfurtlaan

-----------------

Rotondes algemeen

Onoverzichtelijke voorrangssituaties op alle rotonden in groot Venlo. Bij de meeste staan voor het fietsverkeer haaientanden en een verkeersbord dat je een voorrangskruising naderdt, toch rijdt iedereen de rotonde op, zonder te kijken of dat kan. Als automobilist houdt je daar al rekening mee, zou handig zijn als er een eenduidig beleid zou zijn.
Voorrangssituatie rotonde, haaientanden op het fietspad, pas oprijden als er geen verkeer op de rotonde is. Je hebt geen voorrang.

-----------------

Molensingel Venlo eenrichtingsweg

De Molensingel is tijdelijk een eenrichtingsweg in verband met bouwwerkzaamheden.
Vanaf de rotonde Roermondsestraat wordt dit ook duidelijk aangegeven.
Als je echter vanaf de Professor Gelissensingel afslaat naar de Molensingel komt het zeer regelmatig voor dat er verkeer je tegemoet komt, zelfs vrachtauto's, met als gevolg erge gevaarlijke situaties. Hier zou meer handhaving moeten zijn. Ook misschien een oplossing om het afgezette gedeelte door te trekken tot aan de verkeerslichten zodat men daar niet meer kan voorsorteren om rechtsaf te slaan.

-----------------

Karbinderstraat

De gehele Karbinderstraat wordt gebruikt als zgn. “sluiproute” door m.n. Duitse binnenstadbezoekers. Via deze route komen ze sneller op het Nolensplein aan om andere landgenoten voor te zijn.
 Omwonenden moeten die de straat willen gebruiken vaak uitwijken naar de vrije parkeervakken om niet geraakt te worden.
Vrij eenvoudig op te lossen door beide richtingen enkel voor bestemmingsverkeer open te stellen en vooral op zaterdagen!

-----------------

Kruising Craneveldstraat en Hogeweg

Van welke kant je ook af komt, dit kruispunt is ook niet prettig. Ook dáár wordt te hard gereden en gevaarlijk ingehaald omdat automobilisten geen geduld hebben om daar rustiger te rijden

-----------------